Lưu trữ Danh mục: Dự án phân phối

Diamond City Lộc Ninh Bình Phước

Diamond City Lộc Ninh Bình Phước với qui mô lớn tới 33Ha với gần 1300 lô đất nền có diện

Tìm hiểu về Lộc Thành – Lộc Ninh – Bình Phước

Lộc Thành – Lộc Ninh – Bình Phước Xã Lộc Thành có diện tích 114,96 km²,